August 22, 2016

Cách Xóa Font chữ trong Win 7, Win 8

lượt xem 0 comments

 * Đối với Win 7, Win 8 32bit 
1. Mở Start Menu > run > gõ : regedit 
2. Vào:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts hình bên dưới


3 - Trong cửa sổ bên phải của Fonts, kích chuột phải vào tên font mà bạn muốn xóa và nhấn Delete. 
4.Nhấn vào Yes để chấp thuận việc xóa . 
* Đối với win 7, Win 8 64bit 
1. Mở Start Menu > run > gõ : regedit
 2. Vào: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
 3. Trong cửa sổ bên phải của Fonts, kích chuột phải vào tên font mà bạn muốn xóa và nhấn Delete. 
4.Nhấn vào Yes để chấp thuận việc xóa .

0 comments