August 05, 2016

Chèn Photoshop online vào blogger

lượt xem 0 comments

Chắc hẳn các bạn khi gõ Photoshop online thì nhiều trang có tiện ích này. Vậy làm sao để chèn nó vào blogger của bạn? Bước 1: Bạn vào Blogger - Trang - Trang mới
Bước 2: Chuyển qua tab HTML và dán code sau:
<iframe frameborder="0" id="csa" name="I1" src="https://apps.pixlr.com/editor/" style="height:700px; width: 100%;">Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.</iframe>
Cuối cùng nhấn Xuất bản. Vậy là với cách đơn giản bạn đã chèn được tiện ích này vào blog. Chúc bạn thành công!
-Nguồn: Blog Star Trường IT

0 comments