October 16, 2016

Xóa vật thừa trong ảnh với công cụ Spot Healing Brush trong Photoshop

lượt xem 0 comments

Công cụ Spot Healing Brush

Spot Healing Brush là công cụ tuyệt vời giúp bạn chỉnh sửa những khiếm khuyết của ảnh gốc. Spot Healing Brush rất thông minh, nó sẽ hiểu bạn đang cần làm gì và tự động lấy những mẫu xung quanh bù vào phần không hoàn hảo trên hình.Mình đã làm video để các bạn dễ hiểu:

0 comments