January 26, 2017

Bộ video Thành thạo Photoshop trong 7 ngày - Thầy Phạm Quang Huy

lượt xem 0 comments

  Sau đây mình xin share bộ video Thành thạo Photoshop trong 7 ngày - thầy Phạm Quang Huy mà mình đã đăng kí học tập. Kết quả là mình đã nắm được một số kiến thức rất cơ bản về Photoshop và áp dụng được rất nhiều vào việc Cover ảnh bìa.

0 comments