April 24, 2017

Share TUT Rip Cân All ( Không Bán )

lượt xem 0 comments

TUT Rip Cân All 

Chuẩn bị 2 mail sạch chưa từng report, và 1 cmnd giống info victim. B1: tải anonymous về 2 trình

duyệt, fake ip us và ngôn ngữ us rồi vào link

https://facebook.com/help/contact/295309487309948

Someone created an account pretending to be me or a friend > no >Yes, I am the person being

impersonated. Rồi điền vào bảng, phần mail victim thì điền dạng [email protected] form: Here is an

account to impersonate me, please close that account Facebook again.

5 phút sau vào mail và reply lại:

Form rep: Your full name: tên victim

Your contact email address: mail mình

Full name on the impostor profile: Tên Victim

Email address listed on the impostor profile (if available): mail victim(mail A)

Link (URL) to the impostor prifile: Link Victim.

B2: còn 1 mail nữa làm nốt nhưng tương tự b1.

Fake ip+ngôn ngữ trên trình duyệt khác rồi vào link trên b1.

-chọn cái: Someone created an account pretending to be me or a friend > no >; No, but I'm the

authorized representative of the person being impersonated (ex: parent or legal guardian).

Lại ra bảng điền: phần tên của mình điền gần giống victim, mail của mình thì dùng cái mail còn lại,

những ô tiếp điền giống bước 1.

5p sau lại vào mail và reply như b1 nhưng nhớ sửa mail và tên giống mẫu vừa điền vào bảng kháng

nghị:

Form:

Your full name: tên gần giống victim(vừa điền ở kháng nghị)

Your contact email address: mail mình(mail B nhé)

Full name on the impostor profile: Tên Victim

Email address listed on the impostor profile (if available): mail victim

Link (URL) to the impostor prifile: Link Victim.

I am the father of counterfeited , please delete individual pages to fake my children are safe . thank

you

0 comments