April 19, 2017

Thể hiện nhiều cảm xúc trên một status

lượt xem 0 comments

  Hôm nay vô tình lướt Facebook thì thấy được một bạn chia sẻ bài viết này trên J2Team nên mình đã đem về Blog và chia sẻ cho các bạn.  var inputs = document.getElementsByClassName('_39n');
for(var i=0; i

0 comments