May 05, 2017

Share các mở Gắn Mail vào Nick FAQ 13t đã mất Mail

lượt xem 0 comments-- -- -- -- - Gắn Mail   TÊN GIẢ + 13t KHÔNG MAIL Hoặc Mất pass MAIL-- -- -- -- -- -

1. Vào link :  facebook.com/hacked

Đăng nhập vào và làm theo. Đến bước có EMAIL. thì mấy bạn điền MAIL mới vào

- Đăng nhập mail lấy mã xác nhận rồi đắp vào.

- Đợi 3-5p Nick sẽ được gắn mail vào

- Rồi các bạn mở như TUT Unlock 13t  đã SHARE 
Đề nghị coppy ghi nguồn

0 comments