May 10, 2017

Share TUT Rip Ảnh Dễ Nhất

lượt xem 0 comments


TUT Rip Ảnh dành cho ai chưa biết 

Vào Link https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Bước 1 : Chọn ảnh

Bước 2  : Chọn ảnh đại diện or ảnh khác ( tuỳ ảnh)

Bước 3  : Có, Tôi có URL

Bước 4  :  Tại Hoa Kỳ

Bước 5  : Quyền Của Con Tôi 

Bước 6  : Dưới 13 Tuổi

Bước 7  : Coppy URL Ảnh

Bước 8  : Điền Đầy Đủ Tên Victim

Bước 9  : Điền Mail của Mình

Bước 10 : Tích vào đầy đủ các ô rồi nhấn " Gửi " 


Và ngồi đợi Thành Công    


Coppy đề nghị tôn trọng chủ Blog Kiên PSD >

0 comments