May 22, 2017

[Share] Tut Very Max Cứng

lượt xem 0 comments

Tránh dame 13t + 14t + FAQ MD thường + tên giả + apps tên giả + apps 13t ( gần như bất cmn nó bá )
Tha hồ đi sạo lồn :V
Vào Cài Đặt => Bảo mật chỉnh sao cho tránh checkpass (nên tạo 5 clone để add vào Liên hệ tin cậy)
Sau đó các bạn Fake IP Hà Lan + NN US
·         Điền full thông tin của bạn
·         Xong thì úp cmnd ( trùng info với nick bạn ) phải chuẩn và không fix nhé )
·         Làm xong đợi 1-2 ngày fb rep
các bạn tiếp tục vào link : https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
·         Điền các thông tin cần thiết  + úp cmnd như trên
·         Hóng facebook rep : nếu có chữ verify …… gì gì đó
·         Là các bạn đã thành công.

FB: https://www.facebook.com/THLT.Dz


0 comments