May 31, 2017

TUT Very Account Facebook Cực Chất

lượt xem 0 comments
-Hướng dẫn làm very nick Facebook ( giảm 20-30% ăn ríp )
-Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm facebook giảm bị RIP Đầu tiên bạn phải có chứng minh hay thẻ học sinh,....(Miễn chứng minh được account chính chủ và lớn hơn 14 tuổi) Phải khớp tên ngày sinh năm sinh đàng hoàng nha Xong
+ Vào đây https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
+ Điền Thông Tin Hình Xong Send Lên Nó Đợi Load xong ấn gửi. Đầu tiên facebook sẽ rep 1 mail báo là đã nhận được mail và đợi 1 ngày để xem xét Nếu thấy đúng với Giấy tờ mình Gửi lên thì face sẽ rep như sau:
Hi, We just investigated your report and it looks like this is no longer an issue. If it comes up again, please respond to this email and we'll do our best to help. We'd also recommend checking out our Help Center for more information and answers to common questions: https://www.facebook.com/help/ Thanks, The Facebook Team

0 comments