June 08, 2017

Share Teamplate của Kiên PSD Đã Dùng Và Edit

lượt xem 0 comments

4
Kiên PSD Blog Teamplate - Đc thiết kế với nhiều thể loại 

  • Tiêu Đề Bắt Mắt
  • MOD Màu
  • MOD Chuyển Màu
  • MOD Nhạc
  • Mục ADMIN rõ ràng
  • Phần Thống Kê Blog
  • Và Thêm Mục : Top Tuần, Top Tháng 
  • Và Mục Bình Luận mới nhất hiện tại
Phần Chân Trang Thêm Cột Liên Kết Bạn Bè & Phần Comment Phong Phú

Xem Demo  

Dowload TeamplateCác bạn Coppy yêu cầu ghi nguồn Blog để tôn trọng mình

0 comments