Bài Viết Mới Nhất

Đặt Liên Kết Blog

Nhằm mục đích trao đổi kiến thức và kết nối cộng đồng các website, blog. Đăng Khải Blog xin được liên kết text link với các blog website, forum...của các bạn cùng phát triển.
Kết quả hình ảnh cho liên kết

  • Yêu Cầu
  1. Chèn text link phía trên của mình vào blog hay web của bạn.
  2. Ưu tiên cho blog về Công nghệ Thông tin.
  •  Các Bạn Nhập Thông Tin Blog Của Bạn Dưới Đây
Bạn nào có nhã ý muốn liên kết thì comment phía dưới nhé. Thông tin gồm:
  • Tên Blog/Web:....
  • Link Blog/Web:....
  •        Chú ý: Trước khi comment trao đổi liên kết, các bạn vui lòng đặt liên kết của mình lên Website/Blog của các bạn trước nhé. Cám ơn!
  •        Tittle: Đăng Khải Blog
  •        URL: http://www.dangkhaiit.net
  •       Mô tả (Nếu có): Kho ảnh bìa - thủ thuật Facebook.

70 nhận xét